publicist
annonsor
annonsinfo
omoss
nyheter
kontaktaoss
adten
2012-04-20

Vad är statusen för mobil marknadsföring?

2:2012 ANNONSÖREN "Vi ser mer och mer att mobiltelefonen kommer att vara navet i kommunikationen och binda samman alla medier."

Beteendet bland mobilsurfarna är nu mer moget och publicisterna vågar ta steget och investera i fler mobila kanaler. Det pågår full aktivitet hos de flesta mediahus som erbjuder kommersiella digitala annonsytor. Tidigare har det främst varit räckviddskanalerna som investerat men nu väljer även nischade aktörer att hoppa på. Vi kommer att se många nya kommersiella mobilsajter och appar lanseras under det här året. Efterfrågan från annonsören att nå specifika målgrupper och att synas i rätt miljö blir större och större. Vi ser mer och mer att vertikaler kommer att komplettera horisontaler i annonsörernas medieplaner. Mobiltelefonen kommer vara navet i kommunikationen och binda samman alla medier. Det pratas mycket om multitasking, mobilen kompletterar och stöttar övriga medier väl. I en kampanj som går i flera medier kan man med fördel hänvisa kunden till en mobilsajt eller uppmana kunden att skicka ett SMS för att få mer information. Mobilen blir då ett bra komplement till all övrig marknadsföring – och ytterligare en kanal att interagera med kunden. Patrick Törn - Grundare Ability Mobile