publicist
annonsor
annonsinfo
omoss
nyheter
kontaktaoss
adten
2012-06-13

Mobilannons ger snabba avslut!

3:2012 ANNONSÖREN En smartphone-annons leder till avslut i högre utsträckning än motsvarande annons i print och webb, visar en färsk Sifoundersökning.

– Dessutom är dubbeltäckningen mellan de olika medierna print, webb och mobilt mycket liten, säger Patrick Törn, ordförande för Sveriges Annonsörers kommitté för mobilmarknadsföring.

Smarta telefoner har på ett par år förändrat svenskarnas medievanor i grunden! 
– Den har gett oss totaltillgänglighet till internet och mobilsurfandet ökar med flera hundra procent per år, säger Patrick Törn.
 
Utan överdrift är det först nu, med den smarta telefonens genombrott, som mobilen blivit en reklamkanal att räkna med. Underökningen, med fokus på hur mobiltelefonen står sig som mediekanal,hargenomförtsmedstödavSchibsted. Den är utvärderad av flera medieaktörer, som mediebyrån Maxus och Sveriges Annonsörer kommitté för mobilmarknadsföring. I korthet har Mitsubishi och Tallink/Silja Line kört samma annonskampanj i webb, print och mobilen. Därefter har effekten i de tre mediekanalerna utvärderats och ställts mot varandra. Och när det gäller just mobilen visar undersökningen att den framför allt bidrar med utökad räckvidd. Dessutom är dubbeltäckningen mellan de tre medierna liten. 
 
SOM MARKNADSFÖRINGSKANAL öppnar mobilens gps och den ständiga tillgängligheten upp för nya annonslösningar.
– Du kan både engagera användaren och driva till aktivitet. Använd alla möjligheter till viralspridning och koppla på sociala medier. Mobiltelefonen blir i framtiden navet som binder samman andra medier, spår Patrick Törn.
 
Samtidigt visar andra undersökningar att mobilmarknadsföring inte alltid uppfattas positivt hos mottagaren. Enligt Patrick Törn handlar det till viss del om begreppsförvirring när man talar om mobilmarknadsföring.
– Du har ytterligheterna med sms-reklam och displayannonsering. Sms-reklam uppfattas som negativt medan traditionell display- annonsering på mobilsajter har snarlik ”like- ability” som print och webb.
Läs hela artikeln i Annonsören 3:2012