publicist
annonsor
annonsinfo
omoss
nyheter
kontaktaoss
adten

Mobilstrategi

Grunden till en lyckad mobil satsning är en väl definierad strategi. Ability Mobile är experter inom mobilt och hjälper företag att ta fram strategier för mobilt.

Varje projekt anpassas utifrån företagets förutsättningar. Inför varje projekt anpassar vi strategiarbetet, varje del i processen innefattar analysarbete. Alla delar sammanställs sedan till en mer omfattande strategisk plan. Arbetsmodellen omfattar sju olika delar:

  • Nulägesanalys
  • Affären
  • Användarna och konsumenterna
  • Affärsmål och affärsmässiga drivkrafter
  • Ekosystem och omvärld
  • Varumärke
  • Strategiformulering
 
Ability Mobile har bland annat tagit fram sådana för uppdragsgivare som Expressen, TV4, Metronome, Martin Olsson m.fl.